Modulen bij opleiding Kunstzinnige Levenscounseling

Het gehele opleidingstraject van de voortgezette opleiding Kunstzinnige LevensCounseling bestaat uit twee modulen:

Module I – zelf ervaren

Module I bestaat uit 12 dagen en is in eerste instantie gericht op het zelf ervaren van de methodieken van het kunstzinnig levenscounselen en op een creatieve en holistische reflectie op de eigen levensloop.

Introductie (2 lesdagen)

 • Kennismaking met de materialen, de manieren van werken en met eventuele groepsgenoten en de docent.

Zelf ervaren en zelfreflectie (6 lesdagen)

 • Kunstzinnige heroriëntatie op de eigen levensloop, middels thema’s als: ik-kracht, schaduwkanten, subpersonen, het pure kind.
 • Het zelf ervaren van de werking van een kunstzinnig therapeutisch proces in ruime zin.
 • De werking van lichaamsbewustzijnsoefeningen (mindfulness) en korte meditaties en visualisaties ervaren.
 • Een Kunstzinnig Levenscounselingstraject ervaren in al zijn aspecten, zodat je na deze fase gemakkelijk (vanuit je eigen ervaring) proefcliënten kunt gaan begeleiden.

Verdieping en integratie van het tot dan toe geleerde (4 lesdagen)

 • Een presentatie geven van het tot dan toe ervarene en geleerde.
 • Verdieping in beeldend werken, subpersonen en het werken met emoties.
 • Een start maken met counselen vanuit je hart.
 • Counselen op beeldend werk.
 • Proefcliënten werven.
 • Het uit alle gedane oefeningen zelf een kunstzinnig levensloop traject samenstellen.
 • dat je in de tweede module met proefcliënten kunt toepassen.
 • Experimenteren met het begeleiden van een proefpersoon aan de hand van een enkele oefening uit deze module.

Module II – anderen begeleiden

Module II bestaat uit 8 lesdagen en is gericht op het (gaan) werken met proefcliënten en op het beroep van Creatief LoopbaanCounselor. Dit betekent een verschuiving van de focus op je eigen proces naar de focus op jezelf als creatief loopbaancounselor. Bovendien is er een verdere verdieping van de thema’s uit de eerste module.

Verdieping Creatieve Loopbaancounseling (4 lesdagen)

 • Verdieping van thema’s uit de creatieve loopbaancounseling.
  Een creatief loopbaantraject begeleiden bestaande uit minimaal 8 sessies.
 • Supervisie op het werken met (een) proefcliënt(en).
  Verdieping in counseling op beeldend werk.
 • Zelf visualisaties en lichaamsbewustwordingsoefeningen begeleiden.

Integratie (4 lesdagen)

 • Counseling en coaching
 • Samenwerkingsoefeningen Supervisie
 • Integratie van al het ervarene en geleerde in de vorm van een eindwerkstuk en een eindpresentatie.