Creatieve supervisieochtend

Creatieve Supervisie

Deze ochtend is bestemd voor (loopbaan)counselors en coaches die aan een supervisievraag willen werken. Met behulp van nat-in-nat schilderen, meditatief boetseren en/of spontaan tekenen gaan we met je vraag aan de slag.

De ochtend kan er als volgt uitzien:

 • Een korte meditatieve inquiry over je vraag of thema
 • Het op een creatieve manier expressie geven aan wat er in de inquiry naar boven is gekomen
 • Een mondelinge uitwisseling om woorden te geven aan de diepte van de boetseer-, schilder-, teken- of schrijfoefening
 • Een korte afrondende inquiry over hoe je verder gaat met je vraag

Voor meer informatie over wat supervisie is bij Studio Mattias zie pagina ‘Supervisie

Toelichting gebruikte beeldende technieken

uit een interview van een creatief loopbaan counselor i.o. met Alien
Met dank aan Anne Reijling

Nat-in-nat schilderen

Nat-in-nat schilderen is bij uitstek een manier van werken die je in contact kan brengen met het meer stromende in jezelf. Zeker als je alleen maar in kleur schildert (of laat schilderen), en met kleine streepjes, steeds maar weer met nat, dan is het heel vormloos. Tot vervelends toe voor sommige mensen … Wanneer ik ga vragen ‘schilder er nu iets in’, terwijl er alleen nog maar kleur op het papier zichtbaar is, dan gaat het ineens over ‘vorm’. Dat kan mensen dan weer ‘wakker’ schudden …
Andere mensen komen juist in de ‘weerstand’ terecht als ze iets van vorm moeten aanbrengen in het vormloze. Toch kan het op een bepaald moment ook heel prettig en helend zijn om tot vorm te komen in een op zich stromend schilderij. Al is het maar een heel subtiele vorm: het alleen maar iets aanzetten van wat we zien in de kleur(en).
Het vorm en het vormloze en onze verhouding ermee is een interessant thema dat we kunnen tegen komen in het op deze manier schilderen.

Boetseren

Als ik denk aan boetseren zoals ik het gebruik in het werken met cliënten en in de opleidingen en masterclasses, dan is het in het algemeen een meditatieve vorm van boetseren. Boetseren met de ogen dicht, of met de ogen wisselend open en dicht en tegelijkertijd met de aandacht bij de handen en bij de klei. Bij wat de handen voelen. Niet zozeer bij dat wat het moet worden. Niet bij een beeld dat we in ons hoofd hebben. Werken met klei in de handen én met de ogen dicht maakt dat we dichter bij onszelf komen, wat meer bij ons gevoel. Het heeft een heel ander effect dan tekenen, dit meditatieve boetseren. Het is meer een proces. Er mag iets ontstaan. Een vorm, die je, voordat je begint, nog niet kent. Zo’n meditatieve manier van boetseren raakt meer buik dan hoofd.

Tekenen

Tekenen kán meer een beroep doen op de hersenen dan boetseren. Dat geldt met name voor illustratief tekenen. Zeker met potlood en met de ogen open. Dan kijk je en zie je vormen ontstaan.
Met krijt kun je minder precies werken als met (kleur)potlood. Dat minder precies kunnen werken geeft al meer mogelijkheden om vorm ‘los te laten’. Het één is niet beter dan het ander. Het is een keuze die we maken. Afhankelijk van het thema, en van het doel dat we willen bereiken.
Tekenen kan ook spontaan tekenen zijn, zeker wanneer we werken met vetkrijt. Het gaat dan om het uiting geven aan wat er binnen in ons leeft. Met ogen dicht en met aandacht in het lichaam is tekenen dan meer buik dan alleen hoofd.
Wanneer we tekenen met Stockmar krijtjes, dan kun je ook contact maken met emoties. Hoewel ik bij verdriet ook graag gebruik maak van pastelkrijtjes. Met Stockmar (en ander) wascokrijt moet je iets meer drukken op het papier. Je voelt wat meer weerstand. Het werken met blokjes is dan beter dan de ronde krijtjes, want blokjes kun je ook liggend gebruiken. Tekenen kan dus op meerdere manieren en voor meerdere doeleinden gebruikt worden, afhankelijk van de grootte van het papier en van het tekenmateriaal.

Ervaringen van counselors en coaches:

 •  “Bezig blijven met supervisie na de opleiding is een must!”
 • “Wat een mooie combinatie: inquiry en creatief werken; het versterkt elkaar.”
 •  “Ik had nog niet eerder gewerkt met nat-in-nat, maar ik ben nu al een fan!”
 •  “Ik ben weer helemaal geïnspireerd om vaker tekenen in mijn coaching toe te passen.”
 •  “Wat is het toch steeds verrassend om mijn boetseerwerk ( en dus mijn vraag) van alle kanten te bekijken!”
Praktisch

Start: een datum plannen we in overleg.

Duur: 1 ochtend van 10.30 tot 13.00 uur.

Locatie: lesruimte van Studio Mattias.

Begeleiding: Alien Verhoef

Kosten*:

 • Particulieren: € 150,-
 • Zelfstandigen: € 185,-
 • Werkgevers: € 215,-

* Studio Mattias is CRKBO-geregistreerd en rekent dus geen btw.
* Voor mensen met een minimuminkomen is een aangepast tarief mogelijk.