Kunstzinnige LevensCounseling

Masterclass Kunstzinnige Levenscounseling

Deze driedaagse masterclass is een vervolg op de opleiding Kunstzinnige Counseling en is bestemd voor mensen:

 • die de opleiding afgerond hebben
 • die daadwerkelijk als Kunstzinnig Counselor aan het werk zijn cq. willen gaan
 • die kritisch naar hun eigen functioneren in hun werk met cliënten willen kijken
 • die actief willen werken aan het opbouwen van hun eigen praktijk en/of hun werk met cliënten in een bestaande organisatie verder willen uitbouwen

Doel van de Masterclass is:

 • vaardiger worden in het beroep van Kunstzinnig Counselor
 • middels (creatieve) zelfreflectie komen tot meer zicht op hoe men functioneert als kunstzinnig counselor
 • meer zicht op hoe nu verder met de cliënt(en)
 • ondersteuning bij het opbouwen van een netwerk van verwijzers
 • ondersteuning bij het opbouwen van een klantenbestand

Er wordt gewerkt met:

 • concrete inbrengen van de deelnemers
 • creatieve supervisie (met b.v. tekenen, boetseren, schilderen en intuïtief schrijven)
 • verdiepingsoefeningen op het gebied van:
  • counselings- en coachingsvaardigheden
  • werven van cliënten

De dagen zien er als volgt uit:

 • start met een lichaamsbewustwordingsoefening (naar keuze door één van de deelnemers begeleid)
 • het exploreren van de leervragen
 • een beeldende oefening om meer zicht te krijgen op wat er daadwerkelijk speelt in het werken met een cliënt c.q. cliënten
 • exploratie van het gemaakte beeldende werk gericht op de leervragen van de deelnemers
 • indien aan de orde een  vervolg beeldende oefening
 • groepsgesprek c.q. supervisie gericht op : hoe nu verder in het werken met cliënt(en)
 • mogelijkheid tot vragen m.b.t. de kunstzinnige counseling
 • ondersteuning bij het opbouwen van verwijzersnetwerk en uitbreiding van cliëntenbestand
 • afronding met een beeldende oefening

Van deelnemers wordt verwacht dat zij :

 • met 1 of meer cliënten werken
 • bereid zijn om met concrete leervragen te komen
 • bereid zijn tot kritische zelfreflectie (o.a. middels het schrijven van een reflectieverslag)

“Een geweldige ontdekkingstocht, waarbij ik nieuwe delen in mijzelf heb leren kennen en met meer zachtheid en liefde ben gaan benaderen.”
Sandra Blauw

Praktisch

Startdatum: in overleg

Frequentie: 3 dagen, 1 keer per 3 à 4 weken
Tijden van 10.30 tot 16.30 uur
Studiebelasting

Totaal aantal contacturen: 18 uur

Totaal aantal uren zelfstudie en tussentijdse opdrachten: 12 uur

Totale studiebelasting: 30 uur

Begeleiding: Alien Verhoef

Kosten* inclusief syllabus en boek:

 • Particulieren €999,-
 • Zelfstandigen €1135,-
 • Werkgevers €1.350,-

Aantal deelnemers: 1 à 3

* Studio Mattias is CRKBO-geregistreerd en rekent dus geen btw.
* Voor mensen met een minimuminkomen is een aangepast tarief mogelijk.