Methoden van Studio Mattias

Afhankelijk van jouw vraag, maken we bij Studio Mattias gebruik van onder andere de volgende methodieken:

Subpersonen- en overtuigingenwerk

In al het werk van Studio Mattias, dus ook in de coaching en supervisie, speelt het werken met subpersonen en beperkende overtuigingen een rol. Wanneer een deel van ons (een sub-persoonlijkheid) – door wat we als kind hebben meegemaakt – ervan overtuigd is geraakt dat we niet goed genoeg zijn, en we blijven steeds maar naar die stem luisteren, dan nemen we dat beeld over onszelf mee naar een volgende werkplek, relatie of levensfase. In het subpersonen- en overtuigingenwerk is het kortgezegd belangrijk om begrip te krijgen voor onze deelpersoonlijkheden met hun beperkende overtuigingen over onszelf, en er met mildheid naar te leren kijken. Daardoor kunnen ze meer kunnen ontspannen en wij met hen.

Biografisch werken

Biografisch werken is ‘ja zeggen’ tegen een zoektocht in je eigen levensloop. Het is vanuit het hier en nu terugblikken op het verleden om meer begrip te krijgen voor wie je nu bent. Het is vanuit het heden verbanden leggen met het verleden om keuzes te maken voor je toekomst. Keuzes vanuit je hart. Het is zelf het stuur in handen nemen, met inbegrip van alle deelpersoonlijkheden die in jouw ‘huis’ wonen.

Zelfonderzoek (inquiry)

Inquiry betekent onderzoek. Het is een bewustzijnsoefening, waarin je met je aandacht naarbinnen gaat. Vaak met je ogen dicht. Om nog beter te kunnen onderzoeken wat er in je leeft. Qua gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen rond je vraag of thema. Hardop en bij jezelf blijvend, verwoord je wat je ervaart en waarneemt in jezelf. De supervisor is in dit geval een stille getuige van jouw proces.

Vaak is de inquiry alleen al voldoende om meer gezakt te zijn, je dichter bij jezelf te voelen. Alleen al door het stille, vertraagde onderzoek van wat je ervaart, en waar je woorden aan geeft. Soms gaan we naderhand nog wat verder in op je zelf-inquiry in de vorm van een creatieve oefening of in de vorm van een dialoog.

Labyrintwandeling

In de tuin bij mijn lesruimte kun je een meditatieve labyrintwandeling maken. Individueel of met een groepje. Vooraf hebben we een gesprek om te onderzoeken wat de vraag is waarmee je wilt gaan wandelen.
In een heel rustig, meditatief tempo loop je naar het midden. In het binnenste van het labyrint verwijl je een poosje en laat je gebeuren wat er gebeurt. Misschien houden we onderweg even stil en vraag ik hoe je er op dat moment bij staat, hoe het gaat, wat je tegenkomt op je weg naar het midden.
In het midden aangekomen heb je misschien behoefte om te vertellen hoe je je voelt, wat er bij je binnenkomt, misschien ook wil je gewoon in stilte teruglopen en dan heel bewust het labyrint weer uitlopen, stilstaand bij wat er gebeurt op de weg naar buiten.
We sluiten af met een stil, afrondend gesprek of een beeldende oefening.

Elementen uit het Essentieprogramma

Het Essentieprogramma is ontwikkeld om jezelf en je diepste verlangens (nog) beter te leren kennen én de essentie van die verlangens in het nú te verwezenlijken. Meditatieve en creatieve oefeningen maken deel uit van het programma. Ook interne belemmeringen en schaduwkanten worden op luchtige en behapbare wijze onderzocht en benut.