Algemene voorwaarden Studio Mattias

Aanmeldingsprocedure

Wanneer je geïnteresseerd bent in één van onze opleidingen of workshops, dan kun je op de website het interesseformulier invullen en verzenden. Dit is geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

  • Na ontvangst van het interesseformulier voor één van onze workshops, zullen wij contact met je opnemen, om te onderzoeken of je toe bent aan opgave voor de betreffende workshop of dat er eerst nog vragen zijn die per mail of telefonisch beantwoord kunnen worden.
  • Wanneer je geïnteresseerd bent in één van de opleidingen, dan zullen we je uitnodigen voor een oriënterend gesprek, om te onderzoeken of de opleiding inderdaad passend is of niet.
  • Aanmelding voor workshop of opleiding zal per e-mail bevestigd worden.

Annuleringen

Na inschrijving voor een workshop of voor één van de opleidingen, ontvang je twee weken  voor aanvang een definitieve bevestiging en de factuur. Je kunt tot aanvangsdatum van de workshop/opleiding  kosteloos annuleren. Wat betreft de workshops : bij annulering op de eerste dag, zal 50% van het cursusgeld in rekening worden gebracht. (tenzij er overmacht in het spel is. Dit wordt in gezamenlijk overleg bepaald) Wat betreft de opleidingen : bij annulering binnen 2 weken na aanvang van de opleiding zal 50% van de eerste termijn van het cursusgeld in rekening worden gebracht, tenzij anders is afgesproken. Studio Mattias kan, van haar kant, een opleiding of  workshop annuleren wanneer er te weinig deelnemers zijn of in verband met ziekte. De docent zal dan in overleg de opleiding/workshop op een andere datum starten. Indien de opleiding c.q. workshop definitief niet doorgaat, krijgen reeds ingeschreven deelnemers die al hebben betaald, hun geld terug.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle informatie die de docent en mede-cursisten ter ore komt tijdens een workshop of opleiding, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd voor zowel docent als mede-cursisten. Dit geldt ook voor de informatie die de coach/supervisor ter ore komt in het kader van een individueel coachings- of supervisietraject. Alle aan Studio Mattias verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

Evaluatie

Workshops en opleidingen, alsmede de induviduele sessies, worden schriftelijk geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier. M.b.v. de evaluaties kan Studio Mattias zich blijven ontwikkelen
en steeds zoveel mogelijk tegemoet blijven komen aan de wensen en verwachtingen van cliënten en cursisten.

Klachten

Binnen onze organisatie doen wij ons uiterste best om de opleidingen en workshops naar een ieders tevredenheid uit te voeren. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een van onze opleidingen/ workshops of over de docent(en) dan horen wij dit graag van u. In geval van een klacht streven wij ernaar om samen met u tot een gewenste oplossing te komen. U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Uw klacht zal vertrouwelijk behandeld worden. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In het geval dat u het met Studio Mattias niet eens kunt worden, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke derde. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • De datum waarop u uw klachten formulier verstuurt
  • Een heldere beschrijving van uw klacht
  • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken

Uw klacht kunt u sturen naar:

ASU Advies & Administratie
T.a.v. Studio Mattias
Hoofdstraat 81
3971 KD Driebergen-Rijsenburg.

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd over bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

De klacht wordt, indien mogelijk, binnen een maand afgehandeld. Mocht dit niet haalbaar zijn dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht en geeft ASU Advies & Administratie aan binnen welke termijn de klacht wel afgehandeld zal zijn.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een half jaar bewaard.

Uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor zowel u als Studio Mattias.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Studio Mattias is vanaf 2011 als organisatie geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat Studio Mattias BTW vrijgesteld is.