STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

Het positiviteitsprogramma

oktober 2005

HET POSITIVITEITSPROGRAMMA

* Inleiding :

Het positiviteitsprogramma is ontstaan tijdens de cursus Creatieve Loopbaan Planning. Deze cursus voor mensen die zich op een creatieve manier willen (her)oriënteren op hun levens-loopbaan heeft  Alien Verhoef van 1992 tot 2005 begeleid. In de cursus (net als in de V.O. Creatieve Loopbaan Counseling) wordt o.a. gewerkt met visualisaties om meer zicht te krijgen op wat je Levenswerk (werk dat je helemaal vervult, werk waartoe je je a.h.w. “geroepen” voelt) inhoudt en met beperkende overtuigingen om meer zicht te krijgen op wat je tegenhoudt in leven en werk om jezelf volledig te ontplooien.

Wanneer we meer te weten komen over onze beperkende overtuigingen, dan komen we altijd op een punt dat het belangrijk wordt om te onderzoeken wat nu eigenlijk het voordeel is van zo’n beperkende overtuiging, waarom we hem in stand houden, waarom we hem energie blijven geven. Eén van de redenen waarom we vast blijven houden aan een beperkende overtuiging is dat hij in ieder geval vertrouwd voelt. 

Een ander voordeel is, hoe vreemd het in eerste instantie ook klinkt, dat we ons goed kunnen blijven voelen over onszelf….

Bijvoorbeeld de overtuiging “ik ben niet belangrijk” kan opleveren dat je je klein gaat maken en het voordeel daarvan kan zijn dat je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor jezelf en/of iets buiten je, zoals je werk. En het voordeel van geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen kan zijn dat je dan  geen spannende dingen gaat doen, die het risico in zich dragen dat ze mis gaan…… je doet dus geen dingen die mis kunnen gaan, dat betekent dat je je veilig kunt voelen en je je goed kunt blijven voelen over jezelf. Vanzelfsprekend zijn dit “schijn-voordelen”. 

Als het voordeel van een beperkende overtuiging is dat we ons goed blijven voelen over onszelf, terwijl we tegelijkertijd ook graag willen veranderen en ons een nieuwe positievere overtuiging willen eigen maken, dan is het van belang om dit voordeel op een andere manier in ons leven te gaan brengen. 

Dit kan door je aandacht vanaf nu meer te focussen op de dingen die goed gaan in je leven, dingen waar je je goed over voelt, die je waardevol vindt, dan op de dingen die minder goed gaan.

Het lijkt erop dat er in ons leven veel aandacht gaat naar de minder positieve dingen, we hebben vaak meer kritiek op onszelf dan dat we onszelf een schouderklopje geven. Natuurlijk verschilt dit per persoon. 

Dit nu is de reden waarom mensen die gebruik zijn gaan maken van het “positiviteitsprogramma” zich beter en beter gaan voelen over zichzelf en het leven en, volgens de Wet van Aantrekking, ook nog eens steeds meer dingen in hun leven gaan aantrekken waar ze zich goed over voelen…… Als een magneet trekken we, door het werken met het Positiviteitsprogramma  steeds meer dingen aan die voor ons van waarde zijn.

 

* Het Positiviteitsprogramma in de praktijk

Kies een moment in de dag (of week of paar dagen) waarop het voor jou goed voelt om terug te blikken op de dag, de week of de paar dagen.

Terwijl je terugblikt, vraag je af : waar heb ik een goed gevoel over? waar was ik blij mee of tevreden over? wanneer heb ik ergens van genoten? Denk vooral ook aan kleine dingen, zoals “ik heb genoten van de warme douche” of “ik heb geglimlacht om…….”. Anders bestaat de kans dat je  jezelf alleen waardeert voor grote prestaties en het gaat er nou juist om om steeds meer een positieve flow in je leven te gaan ervaren en die kan gemakkelijk ontstaan als we ons aanleren om juist ook te genieten van die kleine dingen in het leven. Het hoeven dus geen dingen te zijn waar jij een prestatie voor geleverd hebt, het mogen ook geschenken zijn die naar je toekwamen…

Kijk of je kunt komen tot een tiental voor jou waardevolle momenten.

Vraag je dan af welke drie dingen je in die dag (of week of paar dagen) niet zo waardevol vond,  waar je niet tevreden over was of waar je niet met een goed gevoel aan terugdenkt.

Vraag je dan af wat de positieve intentie kan zijn geweest in die drie voorbeelden van minder waardevolle momenten. Wat heb je ermee willen bereiken? 

Keer de drie minder positieve voorbeelden dan om in positieve intenties voor die dag of voor de volgende dag(en).

Kies dan één van de positieve intenties en maak daar een affirmatie van. Een affirmatie is een korte, krachtige, aantrekkelijke zin die je formuleert in de tegenwoordige tijd, alsof het al zo is, met “ik” erin, een zin waar je in kunt geloven, ook al is het nog geen werkelijkheid. Het moet een zin zijn waar je nog in kunt groeien……

Laat deze affirmatie steeds even in je aandacht zijn tijdens de (volgende) dag(en).

Je kunt ook een thema nemen (bijvoorbeeld een belangrijk voordeel van een beperkende overtuiging, zoals “bescherming” of “veiligheid”) en aan de hand van dat thema terugblikken, met dan de vraag : “wanneer voelde ik me vandaag of deze week veilig?”

 

* Het Positiviteitsprogramma samengevat

Allereerst : koop een speciaal schrift voor het werken met het Positiviteitsprogramma.

stap 1 :  blik terug op de dag, week of op een paar dagen en schrijf 10 dingen op waar je een goed gevoel over hebt, waar je tevreden over bent of waar je blij mee was. Denk ook aan kleine dingen, zoals iemand die naar je glimlachte bij de kassa van een winkel.

stap 2 :  bedenk 3 dingen waar je minder tevreden over was. Schrijf ook die op.

stap 3 :  bedenk wat in deze dingen de positieve intentie was, wat je ermee wilde bereiken of ga meteen naar stap 4.

stap 4 :  draai de dingen uit stap 2 om in positieve intenties voor de (volgende) dag(en).

stap 5 :  kies 1 van deze positieve intenties uit en maak er een positieve affirmatie van, die je een dag of een paar dagen bij je draagt.

 

* De kracht van het Positiviteitsprogramma 

Werken met zo’n positieve terugblik helpt ons om : 

 • meer te kijken naar het halfvolle glas in plaats van naar het halflege
 • onszelf meer te accepteren zoals we zijn
 • meer tevreden te zijn over onszelf en het leven 
 • positiever in het leven te staan
 • ons sneller bewust te zijn van de vele positieve gebeurtenissen in ons leven, hoe klein ze ook zijn
 • meer positieve dingen in ons leven aan te trekken
 • dankbaar te zijn

 

* Reacties van fans van het Positiviteitsprogramma

-     ik geniet ervan om er mee bezig te zijn, dat alleen is al winst!

-     ik vind het heel plezierig dat het zo’n duidelijke structuur heeft.

-     ik ben nu al een aantal jaren bezig met dit positiviteitsprogramma en het helpt me echt om positiever in het leven te staan.

-     als ik een paar weken niet met het programma bezig ben, dan wordt mijn leven kleurlozer……

-     het programmaaatje zit inmiddels al zo in mijn systeem dat ik het mis wanneer ik er niet mee bezig ben. Als vanzelf pak ik het dan weer op, omdat ik wèèt wat het me brengt.

 

* Een voorbeeld van het Positiviteitsprogramma

1)Wat goed ging, wat ik van waarde vond, de afgelopen dag  :

 • ik heb genoten van de warme douche
 • ik heb met veel plezier gespeeld met ons hondje
 • ik kreeg een warme glimlach van een cliënt
 • ik stond open voor mijn partner
 • etc.

2)Wat ging er minder goed, waar was ik minder tevreden over?

 • ik heb niet op tijd pauze genomen, en kreeg last van mijn hoofd
 • ik ben met een cliënt niet in stilte begonnen, waardoor het gesprek wat mentaler werd dan ik prettig vind
 • ik werd onterecht boos op iemand

3)Positieve intenties in 2)

-     ik wilde gewoon graag de dingen afkrijgen, dat is me ook gelukt….

-     ik ging mee met de cliënt, volgde zijn spoor

-     ik wilde voor mezelf opkomen

4)Omkering van 2) in positieve wensen of intenties

-     ik wil vandaag graag op tijd pauze nemen en ervan genieten

-     ik wil ook mijn eigen spoor volgen

-     ik wil voor mezelf op leren komen op een manier die voor mij prettig voelt

5)Affirmatie

-     ik volg mijn eigen spoor en doe ook recht aan het spoor van de ander…… 

  

N.B. Voor meer informatie over het werken met affirmaties en over het werken met beperkende overtuigingen, zie het boek Creatieve Loopbaanplanning (ISBN 90 244 1480 6).

 

< Terug naar overzicht