STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

Essentieprogramma

september 2005

Het-Essentieprogramma

Toelichting op het Essentieprogramma

In deze toelichting worden de uitgangspunten beschreven die ten grondslag liggen aan het Creatief Loopbaanplan en aan de cursus Creatieve Loopbaan Planning.Omdat in het Creatief Loopbaanplan gewerkt wordt met de essentie van je levens-  werk, hebben we het, zoals gezegd, ook wel over het ‘Essentieprogramma’.

Hieronder wordt, aan de hand van het schema op de vorige pagina,  beschreven hoe het Essentieprogramma werkt.

Het Gewenste

Aan de rechterkant zie je het woord gewenste staan. Dit staat voor het werk dat je vanaf nu in de toekomst wilt creëren. Een groot deel van de cursus ging erover om d.m.v. allerlei onderzoek steeds beter in beeld te krijgen hoe het gewenste Levenswerk er precies uitziet voor jou. 

Het eerste belangrijk punt is om nu de essentievan dat LW helder in beeld te krijgen en te formuleren. 

Een eerstevalkuil is om te vroeg in het creatieproces heel specifiek en concreet je LW te willen kennen. Wanneer dat wat we ons wensen tespecifiek geformuleerd wordt, dan kunnen we gemakkelijk in angst of weerstand terechtkomen of gaan we twijfelen aan de haalbaarheid van de realisatie van onze wens. Bovendien worden hierdoor veel manieren en vormen waarop de gewenste toekomst naar je toe kan komen (die je nu misschien nog niet eens kunt bedenken!) afgesloten. 

Een tweede valkuil isdat deze essentie zo algemeen geformuleerd is dat het kenmerkende eruit gaat. Het is belangrijk dat je van die essentie, zoals je die in 5-7 elementen / kenmerken beschreven hebt, stralende ogen krijgt.

Met andere woorden, als het lukt om de essentie van je LW in 5-7 heldere kenmerken of elementen (kernwaarden oftewel essenties) te beschrijven dan gaat hier genoeg richting vanuit terwijl, er ook nog ruimte is voor onverwachte manieren waarop je LW vorm kan krijgen.

De vertakkingen onder de 5-7 kenmerken van de essentie geven aan dat deze essentie op verschillende manieren naar je toe kan komen, gerealiseerd kan worden.

Het Nu

Aan de linkerkant zie je het woord NU staan. In het nukun je er aan werken om je LW te gaan realiseren, naar je toe te halen. Om te beginnen door in jezelf een beeld te vormen van wat je ten diepste wenst in jouw toekomst. Vanaf de eerste dag van de cursus heb je hier allerlei onderzoek en opdrachten voor gedaan (zoals op de eerste dag o.a. ‘je droombaan beschrijven’). Ook door een symbool voor je LW te visualiseren en je hier steeds opnieuw mee te verbinden, heb je de energie van de gewenste toekomst steeds weer in het nu geplaatst en die daarmee als het ware naar je toe gehaald.

Het tweede belangrijke punt is om te zorgen dat je je je niet bezig houdt met de vraag hoeje je LW, dat er misschien wel heel onbereikbaar en anders uitziet dan je leven nu, ooit kunt bereiken. Je kunt dan in een moeras van twijfels, angst en weerstand terechtkomen, zoals je in het schema ziet beschreven.

Constructief van Nu naar Gewenst

Een constructieve manier om de gewenste toekomst te gaan realiseren is om te kijken op welke manier je nu al de essenties van je LW meer in je leven kunt brengen. Dit betekent dat je bij iedere essentie een manier gaat bedenken waarop je nu al aandacht kunt besteden aan deze essentie.

Bijvoorbeeld: Eén van je essenties is om op een rustige plek in de natuur te werken en/of te wonen. Dan kun je besluiten dat je nu al minimaal één keer per week op een rustige plek in de natuur gaat picknicken. Hierdoor maak je die toekomst al een klein beetje waar en breng  je de energiestroom op gang waardoor de door jou gewenste toekomst ook op andere manieren, die je wellicht nog niet eens kuntbedenken, op je pad kan komen. 

Het is hierbij belangrijk dat je stappen zet die steeds opnieuw terugkomen, zodat jouw intentie en de daarbij horende energiestroom in je leven geïntegreerd kan raken. Je gaat dus iedere week picknicken, of je vindt andere manieren om de ervaring van op een rustige plek in de natuur wonen en/of zijn al herhaaldelijk te kunnen beleven. 

Bij iedere essentie formuleer je 1 of meer manieren waarop je deze essentie nu al met een vaste regelmaatin je leven gaat brengen: dit is het Essentieprogramma.

Het is van belang dat je het een leuk plan vindt, dat je er enthousiast van wordt! Je wilt immers werk creëren dat je leuk vindt, werk waar je enthousiast van wordt! Dit is de Check van je Essentieprogramma: gaan je ogen ervan stralen?

Wanneer je merkt dat je toch niet zo enthousiast over je plan bent, vraag je dan af of je essenties niet te algemeen geformuleerd zijn of op een laag die nog niet diep genoeg raakt. 

Gaandeweg het werken met de essenties van je LW is het noodzakelijk om je open te stellen voor signalen in je leven en werkdie laten zien dat de wet van aantrekking aan het werk is. Oftewel: dat er gebeurtenissen en ontmoetingen kunnen plaatsvinden die ‘meeresoneren’ met wat jij uitstraalt m.b.t. de essentie van jouw Levenswerk.
Neem deze waarneming op een of andere manier op in je plan. 

Vervolgens is het van belang dat je dit Essentieprogramma 6 tot 8 weken met toewijding uitvoert. Dit vraagt om een zacht committent en ook om het vertrouwen dat van daaruit als vanzelf ook de volgende stappen kunnen ontstaan.

Het is raadzaam om je iedere 2 weken even af te vragen of je plan nog steeds klopt en het eventueel zo bij te stellen dat je er weer met plezier mee kunt werken. 

Na 6 tot 8 weken kun je de voortgang van dit proces evalueren, om te besluiten hoe je er dan weer mee verder kunt gaan, totdat je tenslotte vrijwel moeiteloos, als vanzelf, in de door jou gewenste toekomst bent aangeland!

Wanneer je tijdens het werken met dit programma merkt dat je in twijfel, angst of weerstand terecht komt, vraag je dan af of het volgende aan de hand is:

  • Ben ik teveel bezig met hoe ik die gewenste toekomst ‘moet’gaan verwezenlijken?

Kijk of je dat los kunt laten en kunt vertrouwen op de wet van aantrekking die maakt dat dat waar je je aandacht op focust naar je toe komt.

  • Heb ik een té specifiek beeld gemaakt van wat ik wens, waardoor er te weinig ruimte is voor de mogelijkheden die ik zelf nog niet kan overzien?

Ga weer terug naar de essenties. Vraag je af: wat is de essentie van dit specifieke beeld? En hoe kan ik die essentie nu al in mijn leven brengen? 

Ik creër mijn Levenswerk door de essentie van dat Levenswerk nu al in mijn leven te brengen! 

Ik geniet met volle teugen van dit creatieproces 

< Terug naar overzicht