STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

VO Kunstzinnige Levens Counseling

Samenvatting:

De opleiding is bestemd voor mensen die mensen met persoonlijke levensvragen willen (leren) begeleiden met behulp van beeldend materiaal.  

De methodieken die hierbij met name gebruikt worden zijn:  nat in nat schilderen,  meditatief boetseren, spontaan tekenen en intuïtief schrijven. Het grootste gedeelte van de lesdagen bestaat uit het zelf ervaren van de werking van genoemde methodieken, uit uitwisseling van ervaringen en uit het counselen op gemaakt werk. 

Achtergrond: In de opleiding wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de Creatieve Therapie, de Kunstzinnige Therapie (vanuit de antroposofie) en de Psychosynthese.  Iedere lesdag worden er korte stukken theorie aangeboden.

Doel van de opleiding:

 • Het kunnen hanteren van beeldende middelen in hulpverlenende gesprekken
 • Meer inzicht in de werking van deze beeldende middelen
 • Leren counselen naar aanleiding van gemaakt werk
 • Met behulp van beeldende middelen een innerlijke ontwikkelingsweg kunnen begeleiden.

N.B. De opleiding is geen opleiding tot kunstzinnig therapeut, maar een eenjarige (na)scholing tot Kunstzinnig Levens Counselor.

Interesse

 

“Voor mij zijn wezenlijke kwaliteiten van een (kunstzinnig) hulpverlener:
respect, zien met het hart, liefdevolle aandacht, empathie en mededogen.
Mijn intentie is mensen aan te spreken op hun heelheid.”
Robert van der Togt, grondlegger van de Kunstzinnige Counseling.


Nadere Toelichting:

Creatieve en Kunstzinnige Therapie nemen geleidelijk aan een grotere plaats in binnen de hulpverlening. Creatieve Therapie kan mensen helpen tot verwerking te komen, emoties te uiten en kan mensen inzichten laten krijgen in onbewuste gebieden. Kunstzinnige Therapie wordt veelal gebruikt om het evenwicht te herstellen in lichaam en geest. Vorm en kleur werken harmoniserend en activeren sluimerende kwaliteiten in de mens.

In de opleiding Kunstzinnige Levens Counseling wordt het beeldend werken niet alleen gebruikt als middel, helend voor zowel lichaam als geest, maar heeft het ook als doel psychologische inzichten te verschaffen: het gemaakte werk is steeds uitgangspunt voor een gesprek.

Psychosynthese is de inspiratiebron van waaruit in deze opleiding gewerkt wordt. Psychosynthese wordt ook wel "psychologie met een ziel" genoemd. Grondlegger Roberto Assagioli ging er vanuit dat het menselijk bewustzijn niet alleen beïnvloed wordt door zaken uit een onderbewustzijn, maar ook door ingevingen en inspiraties uit een hoger bewustzijn.

Inhoud en werkwijze van de opleiding

In de opleiding komt het volgende aan de orde:

 • het werken met verschillende beeldende technieken
 • het begrijpen en onder woorden brengen van beeldtaal
 • het vragen stellen over gemaakt werk (counselen)
 • het ontwikkelen van de intuïtie
 • beeldend werken met emoties
 • het leren kennen van de eigen specifieke kwaliteiten en mogelijkheden op het gebied van kunstzinnig hulpverlenen
 • praktische toepassing van kunstzinnig hulpverlenen in het eigen beroep.

In de opleiding wordt gewerkt met: meditatief schilderen en boetseren, verschillende tekentechnieken, counselen (individueel en met de groep), korte stukken theorie en huiswerk-opdrachten.
Er worden tijdens de opleiding veel oefeningen aangeboden, creatieve, kunstzinnige en Psychosynthese-oefeningen, die erop gericht zijn het zelf-inzicht te vergroten en het groeiproces te stimuleren.
Er wordt verwacht dat de deelnemers bereid zijn om de eigen ervaring centraal te stellen in het leerproces. Daarbij wordt er van uit gegaan dat men verantwoordelijkheid draagt voor het eigen proces.

Vooropleiding

De opleiding is bestemd voor:

 • mensen met een opleiding op HBO of universitair niveau (in een orienterend gesprek kan bekeken worden of in bepaalde gevallen een uitzondering gemaakt kan worden op deze regel.)
 • mensen met een opleiding Kunstzinnige Therapie en/of Psychosynthese, die zich willen specialiseren in het werken met beeldende middelen.
 • kunstenaars of tekendocenten die vanuit hun vakgebied mensen willen gaan begeleiden in hun persoonlijk proces.

FASERING

Het gehele opleidingstraject bestaat uit twee modulen en in totaal 5 fasen:
Module 1 bestaat uit 12 dagen, verdeeld in 3 fasen en is in eerste instantie gericht op het zelf ervaren van de methodieken van het creatief loopbaan counselen en  op een creatieve en holistische reflectie op de eigen (levens)loopbaan:

fase 1 : introductie (2 dagen, aaneengesloten)

fase 2 : zelf-ervaring en zelf-reflectie (6 dagen)

 • een creatieve en holistische heroriëntatie op de eigen levensloopbaan
 • het ervaren van de werking van beeldend werken
 • het ervaren van de werking van visualisaties, meditaties en lichaamsbewustzijnsoefeningen (mindfulness)
 • het ervaren van een creatief loopbaantraject in al zijn aspecten, zodat men na de fase van de zelf-ervaring gemakkelijk (met hulp van de eigen ervaringen in eerste instantie) proefcliënten kan gaan begeleiden.
 • Het houden van een presentatie van het tot dan toe ervarene en geleerde.

fase 3 : verdieping en integratie van het tot dan toe geleerde. (3 dagen)

 • verdieping beeldend werken, subpersonen, overtuigingen
 • counselen vanuit je hart,
 • counselen op beeldend werk
 • het begeleiden van een aantal oefeningen uit de CLC in een paar sessies met een oefen cliënt

Module 2 bestaat uit 2 fasen van elk 4 dagen en is bestemd voor mensen die daadwerkelijk willen gaan werken met loopbaancliënten:

fase 4 : verdieping creatieve loopbaan counseling (4 dagen)

 • verdieping van thema’s uit de creatieve loopbaan counseling
 • het begeleiden van een creatief loopbaan traject bestaande uit minimaal 8 sessies
 • supervisie op het werken met een proefcliënt cq proefcliënten
 • verdieping counseling op beeldend werk 
 • het zelf begeleiden van visualisaties en lichaamsbewustwordings oefeningen

fase 5 : integratie (4 dagen)

 • verdergaande verdieping van thema’s uit de creatieve loopbaan counseling
 • en verdieping supervisie 
 • integratie van al het ervarene en geleerde in de vorm van een eindwerkstuk en een eindpresentatie.

Eindtermen

Van deelnemers wordt verwacht dat zij na de opleiding:

 • beeldende middelen kunnen hanteren in hulpverlenende gesprekken
 • inzicht hebben in de werking van deze beeldende middelen
 • in staat zijn te counselen naar aanleiding van gemaakt werk
 • met behulp van beeldende middelen een innerlijke ontwikkelingsweg kunnen begeleiden.

Het is de bedoeling dat tijdens de opleiding een start gemaakt wordt met het begeleiden van mensen met behulp van beeldend materiaal. Aan het eind van de opleiding wordt over dit werken met een of meer cliënten een presentatie gehouden. Daarnaast worden de eigen leerervaringen geëvalueerd aan de hand van een te maken werkstuk.
Deelnemers ontvangen aan het eind van de opleiding een certificaat, mits voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid (minimaal 18 dagen) en aan de evaluatie/presentatie.

Overige informatie

Ervaring in het werken met beeldende middelen is niet noodzakelijk.
De opleiding bestaat uit een basis van 12 dagen en een vervolg van 4 à 8 dagen voor mensen die daadwerkelijk met cliënten aan het werk gaan. 
De basis-opleiding vindt plaats van oktober tot en met mei/juni. 

Studiebelasting : gemiddeld tussen de 5 à 10 uur per lesdag (d.i. exclusief het werken met proefcliënten)
Aan deelname gaat een oriënterend gesprek vooraf.

V.O. KUNSTZINNIGE LEVENS COUNSELING

Start  Start in overleg
Duur Module I bestaat uit 12 dagen
Module II uit 8 dagen
Frequentie één keer per veertien dagen 
Tijden 10.00 uur - 16.30 uur
Studiebelasting Totaal aantal contacturen (lesdagen): 140 uur
Totaal aantal uren zelfstudie en tussentijdse opdrachten: ca 100 uur
Dit is exclusief het werken met proefcliënten
Locatie Lesruimte Secretarislaan 12A, 3971CM Driebergen
Begeleiding Alien Verhoef
Kosten
 • Module 1: 12 dagen
  • € 2500,- voor particulieren
  • € 3250,- voor werkgevers
 • Module 2: 8 dagen
  • € 1850,- voor particulieren
  • € 2500,- voor werkgevers

(inclusief een individuele sessie van 90 minuten)

Aantal deelnemers maximaal 6 deelnemers
Aanmelden JA IK HEB INTERESSE

Terug naar Opleidingen | Home