STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

V.O. Creatieve Loopbaan Counseling

Samenvatting:

De opleiding is bestemd voor: mensen die mensen met (levens)loopbaanvragen willen (leren) begeleiden op een creatieve en holistische manier. 

De methodieken die met name gebruikt worden zijn: spontaan tekenen (met vetkrijt en kleurpotlood), meditatief boetseren, intuïtief schrijven, lichaamsbewustwordings-oefeningen, visualiseren en mediteren.

Kenmerkend voor deze loopbaan-opleiding is met name: zelf-ervaring, het werken met creativiteit en de verbeelding, overtuigingenwerk , mindful counselen op beeldend werk, het  ons richten op het creëren van iemands Levenswerk en het gebruik van inzichten uit de Creatieve Therapie, de Psychosynthese (subpersonen) en Mindfulness.

Doel van de opleiding:

 • Het kunnen begeleiden van  cliënten met (levens)loopbaanvragen op een creatieve en holistische manier.
 • Het leren werken met creativiteit en de verbeelding in loopbaantrajecten.
 • Het integreren van de Creatieve Loopbaan Begeleiding binnen het eigen beroep.

Interesse


Toelichting:

Doel en Inhoud

Het doel van de V.O. Creatieve Loopbaan Counseling is:

“ Het leren begeleiden van mensen met loopbaanvragen op een creatieve en holistische manier.”

Dit vraagt een toelichting van de begrippen:

 • mensen met loopbaanvragen
 • leren begeleiden
 • op een creatieve en holistische manier

Boek Creatieve Loopbaanbegeleiding van Alien VerhoefOp een creatieve en holistische manier :

Het “creatieve” in de opleiding staat voor:

 • het gebruiken van de verbeelding (en dus het onderbewuste) naast verstand en gevoel (in de vorm van symbolen, visualisaties etc.);
 • het gebruiken van de “handige” creativiteit naast verstand, gevoel en verbeelding (in de vorm van tekenen, schrijfopdrachten);
 • open staan voor het onbekende, het onverwachte;
 • het gebruiken van de intuïtie;
 • speelsheid, creatieve stappen bedenken en zetten.

Tegelijkertijd verwijst het woord “creatieve” naar “creëren”: scheppen, vormgeven. Het vormgeven aan de eigen loopbaan.
Door ook de creativiteit en de verbeelding aan te spreken, kunnen we bij andere, diepere lagen van het zelf komen dan die we gewoonlijk aanspreken. Het gaat er dus om zoveel mogelijk het “hele zelf” (holistisch) te betrekken bij het ontdekken en creëren van meer vervullend werk.

Leren begeleiden :

In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan het leren van:

 • de basisprincipes van een creatieve coaching
 • mindful counselen
 • counselen op beeldend werk en,
 • het begeleiden van visualisaties en lichaamsbewustzijns-oefeningen

De meer traditionele gesprekstechnieken worden bekend verondersteld. Het gaat in deze opleiding met name om te leren hoe we kunnen counselen en coachen vanuit het hart. Dit betekent dat er aandacht besteed wordt aan :

 • counselen vanuit stilte en met een “leeg” hoofd
 • counselen vanuit aanwezigheid in het eigen lichaam en energieveld
 • counselen met de aandacht in buik- en hartgebied
 • counselen zonder interpretaties en (voor)oordelen
 • counselen vanuit de intuïtie

Tijdens de supervisie, die vanaf fase 3 op het programma staat, staat het “leren leren” centraal, in die zin dat de cursist uitgedaagd wordt te reflecteren (en te blijven reflecteren) op de eigen houding als creatief loopbaan counselor.

Mensen met (levens)loopbaanvragen :

In onze huidige samenleving veranderen mensen zeer regelmatig van baan, door wat voor oorzaken dan ook..
Werk wordt steeds meer gezien als een middel tot zelfontplooiing.
Soms kijkt men preventief naar de eigen loopbaan en/of naar die van zijn/haar medewerkers met het doel ‘de juiste persoon op de juiste tijd op de juiste plek’, zodat zij/hij zo volledig mogelijk tot haar/zijn recht kan komen. Dat komt en de persoon en de organisatie ten goede.
Vaak is het echter nog zo dat men pas bewust met loopbaanverandering bezig gaat na een crisis, zoals ontslag, depressie, midlifecrisis of burnout.

Loopbaanverandering komt tegenwoordig voor in alle leeftijdscategorieën. De redenen voor een nieuwe richting zijn soms afhankelijk van de problematiek die hoort bij de leeftijd van de betreffende persoon en bij zijn/haar persoonlijke verhaal. Vandaar dat in de opleiding aandacht wordt besteed aan biografisch werken, werken met levensfase verbonden vragen en aan life-events als oorzaken van het zich niet welbevinden.
Hoe mensen in hun werk staan en wat ze er in tegenkomen heeft nogal eens te maken met wat voor betekenis men geeft c.q. geleerd heeft te geven aan werken. Meer of minder vaste overtuigingen over werk en leven kunnen patronen creëren waar mensen steeds weer tegen aan lopen, ook als ze van baan veranderd zijn. Een belangrijk thema in de Creatieve Levens Loopbaan Counseling is dan ook het werken met (verandering van) beperkende overtuigingen. Dit werken met overtuigingen gebeurt ook weer op een creatieve manier en met behulp van visualisaties, zodat niet alleen al bekende beperkende overtuigingen zichtbaar worden, maar ook overtuigingen die wat dieper liggen.
Overtuigingen worden vaak gedragen door deelpersoonlijkheden, vandaar dat ook het thema Werken met subpersonen op het programma staat.

KENMERKEND :

Bovenstaande betekent dat de V.O. Creatieve Loopbaan Counseling zich onderscheidt van andere opleidingen in loopbaanland, door substantiële aandacht voor o.a. :

 • Zelf-ervaring (het zelf ervaren van de methodiek van creatieve loopbaan begeleiding)
 • Creativiteit (beeldend werken en intuïtief schrijven)
 • De verbeelding (het werken met visualisaties en meditaties)
 • Beeldend biografisch werken
 • Overtuigingenwerk (op een creatieve manier)
 • Het werken met subpersonen (deelpersoonlijkheden)
 • Meer zicht op de Essentie van dieperliggende verlangens in werk en leven.
 • Mindful counselen vanuit je hart
 • Counselen op beeldend werk

Hiernaast wordt ruim aandacht besteed aan theorie over :

 • Psychosynthese,
 • Het werken Subpersonen,
 • Transactionele Analyse,
 • Het werken met Kernkwadranten
 • Het werken met beperkende overtuigingen
 • De werking van meditatie en visualisatie
 • De werking van beeldend materiaal

FASERING

Het gehele opleidingstraject bestaat uit twee modulen en in totaal 5 fasen:
Module 1 bestaat uit 12 dagen, verdeeld in 3 fasen en is in eerste instantie gericht op het zelf ervaren van de methodieken van het creatief loopbaan counselen en  op een creatieve en holistische reflectie op de eigen (levens)loopbaan:

fase 1 : introductie (2 dagen, aaneengesloten)

fase 2 : zelf-ervaring en zelf-reflectie (7 dagen)

 • een creatieve en holistische heroriëntatie op de eigen levensloopbaan
 • het ervaren van de werking van beeldend werken
 • het ervaren van de werking van visualisaties, meditaties en lichaamsbewustzijnsoefeningen (mindfulness)
 • het ervaren van een creatief loopbaantraject in al zijn aspecten, zodat men na de fase van de zelf-ervaring gemakkelijk (met hulp van de eigen ervaringen in eerste instantie) proefcliënten kan gaan begeleiden.
 • Het houden van een presentatie van het tot dan toe ervarene en geleerde.

fase 3 : verdieping en integratie van het tot dan toe geleerde. (3 dagen)

 • verdieping beeldend werken, subpersonen, overtuigingen
 • counselen vanuit je hart,
 • counselen op beeldend werk
 • het begeleiden van een aantal oefeningen uit de CLC in een paar sessies met een oefen cliënt

Module 2 bestaat uit 2 fasen van elk 4 dagen en is bestemd voor mensen die daadwerkelijk willen gaan werken met loopbaancliënten:

fase 4 : verdieping creatieve loopbaan counseling (4 dagen)

 • verdieping van thema’s uit de creatieve loopbaan counseling
 • het begeleiden van een creatief loopbaan traject bestaande uit minimaal 8 sessies
 • supervisie op het werken met een proefcliënt cq proefcliënten
 • verdieping counseling op beeldend werk 
 • het zelf begeleiden van visualisaties en lichaamsbewustwordings oefeningen

fase 5 : integratie (4 dagen)

 • verdergaande verdieping van thema’s uit de creatieve loopbaan counseling
 • en verdieping supervisie 
 • integratie van al het ervarene en geleerde in de vorm van een eindwerkstuk en een eindpresentatie.

BEGINTERMEN

De V.O. Creatieve Loopbaan Counseling veronderstelt als basisopleiding bij de deelnemers, een opleiding op HBO of universitair niveau. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een loopbaangerichte werkkring hebben (reïntegratieconsulenten, loopbaanbegeleiders) of een functie in de hulpverlening in brede zin (coaches, counselors, supervisoren, mentoren etc.)
Ook mensen die als decaan of docent in het onderwijs werkzaam zijn, en kunstenaars die mensen met levensloopbaanvragen vanuit hun eigen kunst-ervaring willen leren begeleiden, zijn welkom.
Daarnaast vormt de opleiding een beroepsopleiding voor mensen die een nieuw vak willen leren.

EINDTERMEN

Van deelnemers wordt verwacht dat zij na de beide modules:

 • de verantwoordelijkheid voor hun eigen levensloopbaan kunnen dragen;
 • kunnen reflecteren op hun eigen houding als creatief levens loopbaan counselor;
 • een eigen visie ontwikkeld hebben op creatieve levensloopbaan begeleiding,
 • een profiel van zichzelf als creatief levensloopbaan counselor ontwikkeld hebben,
 • cliënten (binnen een organisatie of in een eigen praktijk) op een creatieve en holistische manier kunnen begeleiden bij hun (levens)loopbaanvragen;
 • CLC kunnen integreren in het eigen beroep.

Tijdens de opleiding maken de cursisten een start met het creatief begeleiden van mensen met een (levens)loopbaanvraag. Over die begeleiding krijgt men supervisie.

De opleiding bestaat in zijn geheel uit 2 modules en eindigt met een integratieweekend. In dat integratieweekend wordt een presentatie gehouden over het in de opleiding geleerde. De eigen leerervaringen worden daarnaast geëvalueerd aan de hand van een afstudeerwerkstuk.

Deelnemers ontvangen een certificaat, mits voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid (90 %) en aan de evaluatie/presentatie.

Overige informatie

Een persoonlijk toelatingsgesprek is een vereiste om aan de opleiding te kunnen deelnemen.

Kennis van en/of ervaring met (het werken met) tekenen en visualiseren is niet noodzakelijk.

De opleiding begint met het kijken naar de eigen persoon en de eigen loopbaanontwikkeling. Na deze ervaringsgerichte start, wordt het focus verlegd naar het werken met cliënten. Bij de eerste fase van de opleiding hoort een uitgebreide syllabus.

Na elke lesdag worden de gedane oefeningen gemaild. Dat betekent dat men aan het eind van de opleiding naast de syllabus uit de eerste fase, over een uitgebreide map beschikt met theorie, visualisaties en beeldende oefeningen.

Studiebelasting : gemiddeld tussen de 5 à 10 uur per lesdag  (d.i. exclusief het werken met proefcliënten)

VOORTGEZETTE OPLEIDING CREATIEVE LOOPBAAN COUNSELING

Start start in overleg
Duur

Module I bestaat uit 12 dagen
Module II uit 8 dagen

Frequentie

Eén keer per veertien dagen

Tijden 10.00 - 17.00 uur
Studiebelasting Totaal aantal contacturen (lesdagen):  140 uur
Totaal aantal uren zelfstudie en tussentijdse opdrachten: ca 100 uur
Dit is exclusief het werken met proefcliënten
Locatie Lesruimte Secretarislaan 12A, 3971CM Driebergen
Begeleiding Alien Verhoef
Kosten
 • Module 1: 12 dagen
  • € 2500,- voor particulieren
  • € 3250,- voor werkgevers
 • Module 2: 8 dagen
  • € 1850,- voor particulieren
  • € 2500,- voor werkgevers

(inclusief een individuele sessie van 90 minuten)

Aantal deelnemers maximaal 6 deelnemers
Aanmelden JA IK HEB INTERESSE

Terug naar Opleidingen | Home