STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

Masterclass Kunstzinnige Counseling

Deze driedaagse masterclass is een vervolg op de opleiding Kunstzinnige Counseling. En is bestemd voor mensen:

 • die de opleiding afgerond hebben,
 • die daadwerkelijk als Kunstzinnig Counselor aan het werk zijn cq. willen gaan
 • die kritisch naar hun eigen functioneren in hun werk met cliënten willen kijken
 • die actief willen werken aan het opbouwen van hun eigen praktijk en/of hun werk met cliënten in een bestaande organisatie verder willen uitbouwen.

Interesse

Doel van de Masterclass is:

 • vaardiger worden in het beroep van Kunstzinnig Counselor
 • middels (creatieve) zelfreflectie komen tot meer zicht op hoe men functioneert als kunstzinnig counselor
 • meer zicht op hoe nu verder met de cliënt(en)
 • ondersteuning bij het opbouwen van een netwerk van verwijzers
 • ondersteuning bij het opbouwen van een klantenbestand

In de Masterclass Kunstzinnige Counseling wordt gewerkt met:

 • concrete inbrengen van de deelnemers
 • creatieve supervisie (met b.v. tekenen, boetseren, schilderen en intuïtief schrijven)
 • verdiepingsoefeningen op het gebied van:
  • counselings- en coachingsvaardigheden
  • werven van cliënten

Dit betekent dat de dagen er als volgt uit zien:

 • start met een lichaamsbewustwordingsoefening (naar keuze door één van de deelnemers begeleid)
 • het exploreren van de leervragen
 • een beeldende oefening om meer zicht te krijgen op wat er daadwerkelijk speelt in het werken met een cliënt c.q. cliënten
 • exploratie van het gemaakte beeldende werk gericht op de leervragen van de deelnemers
 • indien aan de orde een  vervolg beeldende oefening
 • groepsgesprek c.q. supervisie gericht op : hoe nu verder in het werken met cliënt(en)
 • mogelijkheid tot vragen m.b.t. de kunstzinnige counseling
 • ondersteuning bij het opbouwen van verwijzersnetwerk en uitbreiding van cliëntenbestand
 • afronding met een beeldende oefening

Dit alles houdt in dat van deelnemers wordt verwacht dat zij :

 • met 1 of meer cliënten werken
 • bereid zijn om met concrete leervragen te komen
 • bereid zijn tot kritische zelfreflectie (o.a. middels het schrijven van een reflectieverslag)

MASTERCLASS KUNSTZINNIGE COUSELING

Start Startdatum in overleg
Frequentie 3 dagen: 1 keer per 3 à 4 weken
Tijden van 10.00 tot 17.00 uur
Studiebelasting Totaal aantal contacturen: 21 uur
Totaal aantal uren zelfstudie en tussentijdse opdrachten: 12 uur
Totale studiebelasting: 33 uur
Begeleiding Alien Verhoef
Kosten Werkgevers : € 1.250,- (inclusief individuele follow up sessie)
Zelfstandigen : € 999,- (inclusief individuele follow up sessie)
Aantal deelnemers 4 à 6
Aanmelden JA IK HEB INTERESSE

Terug naar Opleidingen | Home