STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

Creatieve Loopbaan Begeleiding

Doel en doelgroep

Deze driedaagse workshop is bestemd voor (loopbaan)coaches die in hun werk meer met creativiteit, in ruime zin, willen werken.

Creativiteit

  • Met creativiteit wordt in dit verband bedoeld: gebruik maken van de verbeelding, en dus het onderbewuste, naast verstand en gevoel (in de vorm van symbolen, visualisaties e.d.)
  • het gebruiken van de “handige” creativiteit naast verstand, gevoel en verbeelding (in de vorm van tekenen, boetseren en creatieve schrijfopdrachten)
  • openstaan voor het onbekende, het onverwachte
  • zaken van allerlei kanten bekijken
  • het gebruiken van de intuïtie
  • speelsheid, creatieve stappen bedenken en zetten

Hiernaast  wordt de term creëren ook gehanteerd in de betekenis van: scheppen, het vormgeven van de eigen loopbaan.

Door ook de creativiteit en de verbeelding aan te spreken, kunnen we bij andere, diepere lagen van ons zelf komen dan we gewoonlijk aanspreken. Zo kunnen we ons openstellen voor onverwachte, onbekende mogelijkheden.

Interesse

Boek Creatieve Loopbaanbegeleiding van Alien Verhoef

Inhoud

In deze ervaringsgerichte workshop  doen we allerlei oefeningen en visualisaties (geleide fantasieën) die direct toepasbaar zijn in het  werk met (loopbaan)cliënten. Op het programma staan oefeningen die men aan het begin van een loopbaantraject kan gebruiken, oefeningen die meer bedoeld zijn ter verdieping in de analysefase van een traject en enkele oefeningen die men aan het eind van een traject kan inzetten. De eerste oefeningen zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in het  Levenswerk van de cliënt. De tweede groep oefeningen heeft als doel om meer inzicht te krijgen in wat een cliënt tegen houdt om te creëren wat hij/zij het liefste wil. De laatste oefeningen zijn bedoeld om te onderzoeken hoe een cliënt, gebruik makend van creatieve middelen, zijn/haar Levenswerk dichterbij kan brengen. Alhoewel er korte stukjes theorie in de workshop zitten, is het overwegend, zoals gezegd, een ervaringsgerichte workshop. dat betekent dat deelnemers bereid moeten zijn om naar zichzelf in de eigen (levens)loopbaan te kijken. Daarnaast wordt gevraagd om tussen de dagen door enkele oefeningen uit te proberen met cliënten. 

CREATIEVE LOOPBAAN BEGELEIDING VOOR (LOOPBAAN)COACHES

Start voorjaar en herfst 2017
Duur 3 dagen
Tijden 10.00 - 17.00 uur
Studiebelasting Totaal aantal contacturen:  21 uur
Totaal aantal uren zelfstudie en tussentijdse opdrachten: ca 12 uur
Locatie Lesruimte Secretarislaan 12A, 3971CM Driebergen
Begeleiding Alien Verhoef
Kosten Werkgevers € 1.250,- 
Zelfstandigen € 999,- 
Inclusief syllabus en boek (met CD)

De workshop is ook individueel te volgen, de data kunnen dan in overleg gepland worden.

Aanmelden JA IK HEB INTERESSE

Terug naar Workshops | Home