STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

Creatieve Essentiecoaching

De workshop “Essentiecoaching” is bestemd voor coaches en andere begeleiders en gespreksvoerders die zich willen verbinden met de vragen:

  • wat zijn mijn essentiële coach-kwaliteiten?
  • hoe coach ik vanuit (mijn) essentie?
  • hoe richt ik mij in mijn coaching op de essentie van de cliënt?
  • hoe kan ik moeitelozer en met meer gemak en plezier mensen begeleiden?

En die toe zijn aan een wezenlijke verdieping in mens- en coach zijn en de moed en de bereidheid hebben om echtheid, waarheid en essentie voorop te stellen in zichzelf en in hun werk.In deze workshop werken we met (beeldende) oefeningen, die ons dichtbij onze essentie (of ‘ware natuur’) brengen en daarmee als vanzelf ook dichter bij de essentie van de cliënt.
Dit levert tijdens de workshop bijna tastbaar momenten van intense stilte en diepe vreugde op, van louter (bewust) zijn. Werken met een cliënt wordt hiermee steeds moeitelozer en plezieriger...
Tegelijkertijd brengt Essentiecoaching ook een diepe erkenning en aanvaarding met zich mee van momenten van niet-bewust zijn, momenten van ergernissen, momenten van niet goed genoeg denken te zijn. In het licht van Essentie mag alles er zijn… In het licht van Essentie vormen momenten van niet-bewustzijn een poort naar Bewust Zijn...

We werken met:

  • visualisaties en meditatie
  • beeldend materiaal
  • zelf-onderzoeks-vragen in twee- en drietallen

Interesse

Voor deze workshop heb ik mij laten inspireren door het 'gedachtengoed' van Almaas, Byron Katie, Eckhart Tolle e.a.

Reacties van deelnemers:

‘Heel bijzondere dagen’.

‘Ik kon nu luisteren 'zonder echt te denken’'.

‘Dit geeft een nieuwe dimensie!’

‘Het doorvragen raakte me diep’.

‘Stap voor stap op weg naar mijn essentie... Na twee dagen heb ik het gevoel dat ik een wereldreis heb gemaakt. Een verdieping in het gevoel van mijn essentie. Daarbij een verankering van deze essentie zodat deze iets tastbaarder voor mij wordt, makkelijker om bij te komen... In de dagen erna hou ik het gevoel alsof ik weken op vakantie ben geweest. Daar waar het effect van een vakantie na een paar dagen al verdwenen is, kan ik nu zonder veel moeite het gevoel bij mij houden en even oproepen...’

DRIEDAAGSE WORKSHOP ESSENTIECOACHING VOOR COACHES

Start Startdatum volgt
Duur 3 dagen 
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Studiebelasting Totaal aantal contacturen:  21 uur
Totaal aantal uren zelfstudie en tussentijdse opdrachten: ca 12 uur
Locatie Lesruimte Secretarislaan 12A, 3971CM Driebergen
Begeleiding Alien Verhoef
Kosten Werkgevers € 1.250,- 
Zelfstandigen € 999,- 
Inclusief syllabus en boek (met CD)

De workshop is ook individueel te volgen, de data kunnen dan in overleg gepland worden.

Aanmelden JA IK HEB INTERESSE

Terug naar Workshops | Home