STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

Driedaagse workshop Beeldend werken met Emoties

Deze workshop is bestemd voor (loopbaan)coaches die in hun werk met een cliënt beeldend willen leren werken met emoties.
Het doel is om met behulp van beeldend materiaal stil te staan bij en ruimte te geven aan emoties, wanneer die in sessies met een cliënt aan de oppervlakte komen.

De toegevoegd waarde van het werken met beeldend materiaal is dat we een emotie ervaren en er tegelijkertijd ook vanaf een afstandje naar kunnen kijken. Het gemaakte werk ligt, als het klaar is, immers voor ons. We kijken er naar. We kunnen het van alle kanten bekijken. Er even vandaan lopen, er letterlijk even afstand van nemen.

Vragen die in deze workshop o.a. aan de orde komen:

 • Hoe ga ik om met emoties van mezelf en de cliënt in een sessie
 • Hoe kan ik aanwezig blijven wanneer een cliënt een dieperliggende emotie tegenkomt?
 • Hoe kan ik werken met de emotie die bij een cliënt naar boven komt zonder dat het therapie wordt?
 • Hoe kan een cliënt zich meer identificeren met een emotie die hij/zij tegenkomt in werk cq leven?
 • Hoe kan een cliënt zich meer dis-identificeren van een emotie waarin hij/zij steeds weer lijkt terug te vallen.
 • Hoe kan ik er aan bijdragen dat een cliënt emotioneel sterker wordt?
 • Hoe kan beeldend materiaal helpen bij het verwerken van een verlies, in de ruimste zin van het woord?
 • Specifiek wat betreft boosheid :
  • Hoe kan een cliënt bereid leren zijn om zijn/haar boosheid toe te laten, te ervaren, zonder de boosheid meteen af te reageren?
  • Beeldend materiaal is daar bij uitstek geschikt voor. We ervaren onze woede al boetserend, of al krassend op een groot vel papier op de muur. We ervaren daarmee ook lijfelijk de boosheid en uiten hem in en met het beeldend materiaal. Steeds is het weer verrassend wat het gemaakte beeldend werk te zeggen heeft over hoe iemand met haar/zijn emotie om gaat en wat zij/hij te leren heeft.
 • Wat betreft verdriet :
  • Hoe kan een cliënt haar/zijn verdriet toelaten, het laten stromen?
  • Hoe kan zij/hij er bij aanwezig blijven?
  • Hoe kan een cliënt haar/zijn verdriet omarmen?
  • Ook hierbij kan beeldend materiaal een enorme toegevoegde waarde hebben : luisterend naar melancholische muziek, schilderen we ons verdriet. En kunnen naderhand zien :
   • Mag het verdriet stromen? Mag het er zijn?
   • Of lijkt het verdriet, in het schilderij, vast te zitten?
   • Hoe kan het al schilderend meer de ruimte krijgen? En wat zegt dit schilderij over hoe de cliént dat in haar/zijn dagelijks leven/werk kan doen?
 • Wat betreft angst :
  • Hoe kan iemand zijn/haar angst toelaten?
  • Hoe kan iemand zijn/haar angst omarmen?
  • Hoe kan iemand haar/zijn angst kleiner laten worden cq overwinnen?
  • Met behulp van beeldend materiaal kan een cliënt zijn angsten gaan (h)erkennen. Al tekenend wordt de angst zichtbaar, krijgt een vorm of een gestalte. Daarmee wordt de angst herkenbaar.
  • Door eerst contact te maken met kleine dagelijks angsten en angstjes, kunnen we op zoek gaan naar een onderliggende angst.
  • En wanneer een dieperliggende angst wordt vormgegeven in klei, dan kunnen we ons afvragen: wat heeft dit boetseerwerk nodig? En wat zegt dat over wat de angst in een concrete dagelijkse situatie nodig heeft om hanteerbaar te zijn?

Interesse

Verdere informatie

 • Op ieder van de drie dagen staat één van de drie genoemde emoties: Angst, Verdriet, Boosheid centraal.
 • Steeds werken we op een dag met tekenen, boetseren, schrijven en/of schilderen. Het beeldend werken wordt afgewisseld met counselen over het gemaakte werk en met korte stukken theorie over het werken met emoties.
 • Ervaring met beeldend werken is niet noodzakelijk.

Driedaagse workshop Beeldend werken met Emoties voor (loopbaan)coaches

Start voorjaar en zomer 2017
Duur 3 dagen 
Tijden 10.00 - 16.30 uur
Studiebelasting Totaal aantal contacturen:  21 uur
Totaal aantal uren zelfstudie en tussentijdse opdrachten: ca 12 uur
Locatie Lesruimte Secretarislaan 12A, 3971CM Driebergen
Begeleiding Alien Verhoef
Kosten Werkgevers € 1.250,- 
Zelfstandigen € 999,- 
Inclusief syllabus en boek (met CD)

De workshop is ook individueel te volgen, de data kunnen dan in overleg gepland worden.

Aanmelden JA IK HEB INTERESSE

Terug naar Workshops | Home