STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

Werken met het Essentieprogramma

In een zestal individuele sessies werken we m.b.v. het zogenaamde essentieprogramma aan (de bereidheid tot) het verwezenlijken van onze diepste verlangens. Dit doen we door allereerst, met behulp van creatieve (huiswerk) oefeningen, te onderzoeken wat het is wat we het liefste willen verwezenlijken in ons leven.

Vervolgens onderzoeken we wat hier de essentie van is. Meditatieve oefening is hierbij behulpzaam. Na het maken van heel eigen, kunstzinnige, essentiekaartjes, (kaartjes die een leven lang met ons mee kunnen gaan…..) formuleren we een krachtige missie-statement. Vervolgens maken we een vreugdevol plan om de essenties van ons verlangen Nu al meer in ons leven te brengen. Door onze essentie NU al meer te gaan leven , kan dat wat we verlangen immers organisch naar ons toe komen.

De uitvoering van ons essentie-plan vraagt om vertrouwen en een zacht committment.

Om meer vertrouwen te ontwikkelen, oefenen we in het (leren) ‘ja’ zeggen tegen wie we op dit moment in ons leven zijn, inclusief onze interne belemmeringen en schaduwkanten. Het “ja zeggen” tegen wie we op dit moment zijn, helpt ons om meer innerlijke vrede te ervaren in ons leven, waardoor we ons hart open kunnen stellen voor de rijkdom die nu al in ons leven aanwezig is.

Het individueel werken met het Essentieprogramma is bedoeld voor ieder die kiest voor maatwerk, en die liever in haar/zijn eigen tempo werkt in 6 sessies van 1 ½ uur in de loop van een aantal maanden. Coaches en andere begeleiders zijn na dit individuele traject  in staat om met een cliënt te werken met het Essentieprogramma. Daartoe wordt een korte syllabus met de gedane oefeningen uitgereikt of naderhand gemaild.

Reacties van cliënten:

‘Ik kijk vrijwel dagelijks naar mijn essentiekaartjes en geniet enorm van de positieve uitstraling ervan’

‘Vrijwel alles wat ik hoopte te verwerven-beleven-ervaren enz. blijkt zo dichtbij!’

Interesse

 

INDIVIDUEEL WERKEN MET HET ESSENTIEPROGRAMMA

Data op aanvraag
Locatie Lesruimte Drieklinken 99 in Driebergen
Begeleiding Alien Verhoef
Kosten Werkgevers € 1100,-
Zelfstandigen € 850,-
Particulieren  € 690,-
Aanmelden JA IK HEB INTERESSE

Terug naar Individuele Coaching | Home