STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

Coaching/Supervisie

Coaching/Supervisie door Studio Mattias heeft als doel:

  • via bewustwording van je huidige situatie (in werk en/of leven), en via erkenning en acceptatie van het hier en nu,
  • een visie te ontwikkelen van waar je naar toe wilt, van wie je wilt zijn,
  • een visie, die je uitnodigt om met hart en ziel stappen te zetten die leiden naar meer vreugde en voldoening in leven en werk.

Interesse

Bewustwording

Het gaat bij coaching om bewustwording van je persoonlijke hier en nu-leervragen. We werken daarom steeds eerst aan het helder krijgen van die vragen en aan het een helder beeld krijgen van wie jij nu op dit moment in je leven en/of werk bent. Soms is het daarvoor nodig om wat meer zicht te krijgen op je biografie. Vandaar dat biografisch werken aan de orde kan komen.
Ook kan het aan de orde zijn om je beperkende beelden en overtuigingen over jezelf en/of over werken naar boven te halen, ze aan te kijken en te transformeren in beelden en overtuigingen die vòòr je werken in plaats van tegen je.
We focussen ons in de coaching echter vooral op de vraag waar je kracht ligt, je kwaliteit en op hoe je nog meer vanuit die kracht kunt gaan leven, om zo steeds meer de regisseur te worden van je eigen leven. Daarvoor is het nodig een visie te ontwikkelen op wie je wilt zijn (en in diepste wezen al bent) in leven en werk.
Afhankelijk van de vraag, maken we in de coaching gebruik van onder andere de volgende methodieken : inzichtgevende gesprekken, visualisatie, affirmatie, tekenen, (intuïtief) schrijven en boetseren.

Doelgroepen

Studio Mattias verzorgt coaching voor twee verschillende doelgroepen. In de eerste plaats voor ieder die een volgende stap wil zetten op het eigen levenspad of in de eigen loopbaan, of die meer zicht wil krijgen op wat hij/zij nu echt wil in leven/werk.
In de tweede plaats voor professionals die zelf als coach, hulpverlener of leidinggevende werkzaam zijn en die willen kijken naar het eigen functioneren in werk en/of leven.

COACHING/SUPERVISIE

Start in overleg
Tijden in overleg
Frequentie in overleg
Begeleiding Alien Verhoef, supervisor/coach
Locatie Lesruimte Drieklinken 99 in Driebergen
Kosten oriënterend gesprek: € 45,-
sessies à 75 minuten
werkgevers: € 185,-
zelfstandigen: € 150,-
particulieren € 125,-
Aanmelden JA IK HEB INTERESSE

Terug naar Individuele Coaching | Home