STUDIO MATTIAS

'Alleen met het hart kun je goed zien'.

Uit: 'De Kleine Prins'
van Antoine de Saint-Exupery

Curriculum Vitae Alien J. Verhoef

RELEVANTE WERKERVARING

 

1998-heden Studio Mattias te Driebergen-Rijsenburg
Opleider, trainer, loopbaancoach, supervisor
 Werkzaamheden Het ontwikkelen van opleiding en workshops deskundigheidsbevordering voor (loopbaan)coaches op het gebied van Loopbaanbegeleiding.
Het opleiden van mensen tot creatief (levens)loopbaancoach. (Het verzorgen van lessen op het gebied van : levenslooptheorieën en loopbaanvragen, werken met de biografie, psychosynthese (werken met subpersonen), werken met beperkende overtuigingen, werken met loopbaanvragen, organisatiekunde, het starten van een eigen bedrijf, jobmarketing.)
Het geven van supervisie aan (loopbaan)coaches.
Het geven van workshops Creatieve Loopbaan Begeleiding voor Loopbaancoaches. Het verzorgen van korte workshops Creatieve Loopbaan begeleiding voor intervisiegroepen oud-studenten opleidingen Eva de Waard, Adriaan Hoogendijk.
Het geven van workshops “Werken met het Essentieprogramma” voor mensen met loopbaanvragen en workshops “Essentiecoaching” voor (loopbaan)coaches.
Het geven van een workshop “Werken met het Essentieprogramma”tijdens een NOLOC conferentie en het verzorgen van workshops aan regiobijeenkomsten van de NOLOC.
Het geven van workshop Creatieve Loopbaan Begeleiding aan  loopbaanadviseurs van:
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
 • P&O Services te Zaltbommel
 • Verschillende netwerken van loopbaanadviseurs.
 • NOLOC
 • Randstad Solutions
 • Van Ede & Partners Zwolle
 • Centrum Studiekeuze Hogeschool van Utrecht

Het begeleiden van individuele mensen met (levens)loopbaanvragen. (o.a. van gemeentes, ministeries, politie, vervoersbedrijf, HBO’s, UWV, RIBW en andere organisaties).

1993-heden SPSO/AIM te Utrecht
Docent, supervisor, opleider
Werkzaamheden Het verzorgen van colleges Creatieve Loopbaan Begeleiding.
Scriptie begeleiding. Het geven van supervisie. Het begeleiden van studenten met loopbaanvragen.
Het verzorgen van de V.O. Creatieve (Levens)Loopbaan Counseling
1991-heden Studio Mattias
Loopbaancoach, trainer, supervisor
Werkzaamheden Het begeleiden van mensen met loopbaanvragen op een creatieve manier. Individueel en in groepen. Het geven van supervisie o.a. aan studenten opleiding Haptotherapie te Doorn.
1995 – 2008 Hogeschool van Amsterdam/Stichting FLOW te Alkmaar
Docent, supervisor, loopbaanbegeleider.
Werkzaamheden Het verzorgen van lessen en supervisie aan studenten van de V.O. Psychosomatische Fysiotherapie. Het begeleiden van studenten met loopbaanvragen. Bestuurslid Stichting FLOW.
1978 – 1992 ROC Utrecht
Docent, studiebegeleider, mentor, coördinator mentoraat
Werkzaamheden Het verzorgen van lessen maatschappijleer, Nederlands, omgangskunde. Het begeleiden van studenten (met loopbaanvragen). Het geven van stagebegeleiding aan doktersassistenten i.o. Het voorbereiden en uitvoeren van werkweken. Het als co-auteur schrijven van verschillende publicaties voor MBO-studenten op het gebied van loopbaanbegeleiding en emancipatie.
1970 – 1971 Basisscholen te Utrecht
Onderwijzeres
Werkzaamheden Het als invalkracht lesgeven aan verschillende klassen van verschillende basisscholen te Utrecht.

OPLEIDING

1995 - 1997 Hogeschool Windesheim te Zwolle
V.O. Supervisiekunde, diploma 1997
1971 – 1978 Universiteit Utrecht
Sociologie, diploma 1978
1971 – 1975 Nederlands M.O.-A, diploma 1975
1967 – 1970 Pedagogische Academie Jan van Nassau te Utrecht
Hoofdakte 1970

RELEVANTE OPLEIDNGEN/CURSUSSEN

1983 – 1985 Psychosynthesis Studies te Ouderkerk aan de Ijssel
Basis Opleiding Psychosynthese (2 ½ jaar 1 lang weekend per maand, daarnaast intervisie en groepsdynamica)
1990 – 1991 Seth Academie
Hypnotherapie en NLP (1 ½ jaar 1 dag per week)
1991 Studio Mattias te Zutphen
V.O. Kunstzinnig Hulpverlenen (20 lesdagen
1995 Hogeschool Windesheim
Modules Loopbaanbegeleiding (2 dagen)
2001 – 2009 SPSO/AIM
binnen de opleiding Creatieve Loopbaan Counseling workshops gevolgd/meegemaakt in deze opleiding :
Biografisch Werken ( 1 dag Jos Palmen, Gudrun Gutowski)
Loopbaanzelfsturing (2 dagen Adriaan Hoogendijk)
Organisatiekunde (2 dagen Froukje Wirtz, 5 keer)
Theorieën over arbeid en de arbeidsmarkt (2 dagen Jouke Post, 7   keer), Jobmarketing (1 dag Aaltje Vincent, 3 keer)
Het starten van een eigen bedrijf (1 dag Ben Roest, 4 keer)
Werken met het Enneagram in de Loopbaan Begeleiding (José Muis, 1 dag, 3 keer)
Werken met Opstellingen in de Loopbaan Begeleiding (Frits van Kempen)

METHODIEKEN

Zelf ontwikkeld:

 • Creatieve Loopbaan Begeleiding (toepassend vanaf 1992)
 • Werken met het Positiviteitsprogramma (toepassend vanaf 2001)
 • Werken met het Essentieprogramma (toepassend vanaf 2001 in mijn opleiding en in losse workshops  deskundigheidsbevordering voor  (loopbaan)coaches vanaf 2005)
 • Werken met de Biografie (met behulp van beeldend materiaal. aangeleerd o.a. tijdens de opleiding Kunstzinnig Hulpverlenen).
 • Werken met de leercirkel, leercyclus, leerstijlen van Kolb (aangeleerd tijdens de opleiding tot supervisor. Ik pas het model toe tijdens supervisie aan studenten in mijn opleiding en ook in individuele begeleiding. Om inzicht te verkrijgen in hoe iemand leert.)
 • Het werken met imaginaties en meditaties (om in de loopbaanbegeleiding ook meer onbewuste drijfveren en verlangens en beperkingen op te sporen. Aangeleerd tijdens opleiding Psychosynthese en Hypnotherapie)
 • Het werken met Kernkwadranten, Subpersonen, Transactionele Analyse, dit alles o.a. ter verheldering van de loopbaanvraag. (aangeleerd tijdens opleiding Psychosynthese, Supervisiekunde).
 • Model van de Geweldloze Communicatie Marshal Rosenberg (workshop van 1 dag gevolgd))
 • The Work van Byron Katie
 • Het werken met lichaamsbewustwordings- en ontspanningsmethodieken.

OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE

Geregistreerd supervisor bij de LVSC
Gecertificeerd loopbaanprofessional NOLOC
Lid van de Vereniging voor Creatieve (Levens) Loopbaan Counselors    
En lid van verschillende intervisiegroepen

Auteur van:

 • Creatieve Loopbaanplanning, uitgeverij Boom/Nelissen, eerste druk 2001, vierde druk 2008
 • Artikelen:
  • Werken met het Positiviteitsprogramma
  • Werken met het Essentieprogramma
  • Ontmoeting in Supervisie en andere Begeleidingsvormen